Základní škola Generála Svobody
Generála Svobody 16
Havířov - Šumbark 736 01

telefon: 596 883 013

fax: 596 883 013
e-mail: skolni.sekretariat@zssvobody.c
z

 Činnost Žákovské samosprávy pro školní rok 2019/2020

Úkol stály:

Žákovská samospráva se bude scházet dle potřeby, většinou asi jednou za měsíc. Žákovskou samosprávu povede v tomto školním roce Mgr. Renáta Rektoříková a Mgr. Miroslav Šulec ve spolupráci se zvoleným výborem ŽS.

-          Zástupci tříd budou spolupracovat s třídními učiteli a vždy po schůzce svolají a provedou třídnickou hodinu.

 

-          O zveřejnění informací se celoročně bude starat skupina propagátorů – a to pravidelnými informacemi na nástěnce ve vestibulu a na webových stránkách školy.

 

 

-          Zvolené vedení žákovské samosprávy povedou schůzky ŽS a budou shromažďovat poznatky tříd.

 

 

-          Zástupci za daný ročník se budou snažit o partnerský přístup k třídním učitelům, o komunikaci s třídou, kolektiv třídy budou povzbuzovat a vést při aktivitách pro školu.

 

-          Úzký výbor ŽS bude spolupracovat s vedením školy, zvát vedení školy na důležité schůzky, informovat vedení školy o připravovaných aktivitách ŽS.

Plán akcí na školní rok 2019/2020

Základní škola Havířov – Šumbark  Gen.Svobody 16/284 okres Karviná  

Plán činnosti Žákovské samosprávy

Školní rok: 2019/2020

Členové ŽS: žáci 4. – 9. ročníku ZŠ Gen.Svobody

Garant: Mgr. Renáta Rektoříková, Mgr. Miroslav Šulec

1. schůzka ŽS - září 2019

 • volba členů ŽS
 • volba předsedy ŽS
 • volba zapisovatele

2. schůzka ŽS - přelom říjen / listopad 31. 10., 1. 11. 2019

 • Halloween – kostýmy + výstava výrobků z dýní  (dobrovolníci)

3. schůzka ŽS - listopad 2019

 • Akce Dobré ráno - komunitní kruh
 • Den jazyků - projektový den

4. schůzka ŽS - prosinec 2019

 • Vánoční hodina pro žáky I. stupně (ve spolupráci s žáky II. stupně)

5. schůzka ŽS - leden 2020 30. 1. 2020

 •   Ovocno - zeleninový den

6. schůzka ŽS - únor 2020

 • Valentýnské přání - dobrovolníci

7. schůzka ŽS - duben 2020

 • Zápis žáků do prvních tříd - pomoc při organizaci
 • Barevný den - dle vylosované barvy

8. schůzka ŽS - červen 2020

 • Den deskových her

 

 

V Havířově 2. 9. 2019 Mgr. Renáta Rektoříková, Mgr. Miroslav Šulec

aktualizováno 15. 10. 2019

 

 

Žákovská samospráva

 Žák má právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků (žákovská samospráva), volit a být do nich volen a pracovat v nich. Žákovská samospráva je nezávislým samosprávným orgánem školy, který svým poradním hlasem může ovlivňovat a přispívat k organizaci naší školy. Nabízí prostor pro zapojení žáků do života školy, a podporuje tak jejich zodpovědnost za vlastní vzdělávání. Napomáhá při řešení problémů ve vzdělávání, ve vztazích mezi žáky navzájem i mezi žáky a učiteli. Podílí se na vytváření pozitivní atmosféry ve škole. Zprávy o činnosti samosprávy, informace o dění ve škole, pozvánky na různé akce budou zveřejňovány na nástěnce  školy a webových stránkách školy.

  Stanovy žákovské samosprávy: 

- žáci jsou voleni třídními kolektivy jednou ročně

- žáci 4. - 9. ročníků volí do samosprávy dva zástupce

- členové zastupují na schůzkách svou třídu, přednášejí její požadavky, prezentují názory, navrhují řešení

- členové samosprávy jsou povinni pravidelně a pravdivě o obsahu schůzek samosprávy informovat spolužáky a třídního učitele

- zvolení členové jsou povinni zúčastnit se schůzek, případná neúčast musí být omluvena

- pokud jsou nemocni oba členové samosprávy zastupující třídu, může třídní kolektiv na jednání samosprávy poslat svého zástupce

- člen, který se bez omluvy nezúčastní tří schůzek, nebo neplní zadané úkoly, může být členy samosprávy vyloučen

- o vyloučení musí hlasovat nadpoloviční většina členů samosprávy

- stručné zápisy z jednání samosprávy jsou zveřejňovány na nástěnce samosprávy  školy a webových stránkách školy. 

- na nástěnce a webových stránkách školy informuje samospráva o akcích, které pořádá

   Cíle žákovské samosprávy: 

- žáci se aktivně podílejí na životě školy

- učí se komunikačním dovednostem (ve vztahu mezi sebou i ve vztahu k dospělým) 

- o svých přáních, problémech, které vyplývají z třídnických hodin, informují prostřednictvím svých zástupců vedení školy

- na schůzkách s vedením školy seznamují členové samosprávy vedení školy s náměty na konání akcí, které by samospráva chtěla organizovat

- za podpory vedení školy realizují akce, které s vedením školy zástupci samosprávy projednali

- při svých aktivitách požádají o pomoc i nepedagogické pracovníky školy

   Práva a povinnosti člena samosprávy: 

- právo volit a být volen

- pravidelně se zúčastňovat schůzek samosprávy

- přicházet s novými náměty, které by mohly zlepšit prostředí školy

- snažit se pojmenovat to, co některé spolužáky trápí a pokusit se (s dospělými) problém vyřešit

- komunikovat s třídním kolektivem a předávat jim informace

- informovat samosprávu o připomínkách třídních kolektivů, projednat jejich žádost

- pomáhat při organizaci společných akcí, akcí školy

 Žákovská ústava


                         

                                                                                           

 

 

 

 

  Uživatelské info   
Přihlášení do systému:

Už. jméno
Heslo
Trvalé Přihlášení ?
Registrace | Zapomenuté heslo

« Červen 2020 »
Po Út St Čt So Ne Týden
1 2 3 4 5 6 7 23
8 9 10 11 12 13 14 24
15 16 17 18 19 20 21 25
22 23 24 25 26 27 28 26
29 30 1 2 3 4 5 27
6 7 8 9 10 11 12 28


e-jídelníček

  Zvonění
Kdy zvoní
0. hodina    7:00  -  7:45 hod.
1. hodina    8:00  -  8:45 hod.
2. hodina    8:55  -  9:40 hod.
3. hodina 10:00  - 10:45 hod.
4. hodina 11:00  - 11:45 hod.
5. hodina 11:55  - 12:40 hod.
6. hodina 12:50  - 13:35 hod.
7. hodina 13:40  - 14:25 hod.
8. hodina 14:35  - 15:20 hod.
9. hodina 15:25  - 16:10 hod.

 


Počasí - Severní Morava:Diskutují pouze přihlášení!
Přidal: Mirek Šulec
Přidáno: 06.02.2015 v 17:15:26
IP:89.177.85.5
Děkuji za vyjádřenou pochvalu. Moc si toho vážím a těším se na další spolupráci. M. Šulec
Přidal: someone1
Přidáno: 01.02.2015 v 13:46:21
IP:91.233.249.51
Pan učitel Mgr.Šulec zaslouží obrovskou pochvalu. A zaslouží nejen pochvalu, ale i obrovský obdiv. Za svělou výuku AJ, za přístup k dětem, ale i nám rodičům, za řešení problémů, problémy totiž nezametá pod koberec, ale opravdu řeší. Snaží se vždy udělat maximum, vždy si udělá čas. Takových učitelů by si měla škola vážit.
Přidal: Daniela
Přidáno: 12.01.2015 v 18:09:16
IP:80.95.125.227
Moc děkuji P.učitelce Kupské za komunikaci která je opravdu perfektní a hlavně za pevné nervy s mým synem.....
Přidal: Starkova.O
Přidáno: 09.12.2014 v 20:09:30
IP:213.216.47.114
Chtěla bych poděkovat p.učitelce Valové za jeji laskavý přistup s mým synen Adamem Děkuji Stárková
Přidal: Larry
Přidáno: 29.05.2014 v 15:59:43
IP:78.102.216.161
ZŠ.gen.Svobody je nej škola a chci poděkovat paní učitelce MGR. Ryškové
Přidal: 700400 jpecold
Přidáno: 05.12.2012 v 17:43:06
IP:82.209.60.2
nějaký text

Další příspěvky


© 2020 ZŠ Generála Svobody, Havířov-Šumbark
Page: www.zssvobody.cz