Základní škola Generála Svobody
Generála Svobody 16
Havířov - Šumbark 736 01

telefon: 596 883 013

fax: 596 883 013
e-mail: skolni.sekretariat@zssvobody.c
z

 
Přednáška o historii Těšínska pro žáky osmých tříd Zpracoval P. Šlachta

Ve středu 27. května jsme měli možnost přivítat v prostorách školy historiky z Klubu Muzea Těšínska, kteří přiblížili žákům osmých ročníků historii regionu, v němž se všichni nacházíme. Nejprve nám Mgr. Badurová přiblížila historii Těšínského Slezska od nejstarších písemně dochovaných dob až po rok 1918. V navazující přednášce Mgr. Krůl poreferoval o nesmírně složitém a poměrně krvavém vývoji Těšínska v období let 1918 až 1920.Pro mnohé žáky to byla jedna z prvních příležitostí získat určitý vhled do událostí, které mají potenciál rozviřovat vášně i v dnešní době a mohli se tak dozvědět něco více o historii a kultuře našeho regionu. Přednáška na zmíněná témata je dalším rozšířením snah naší školy oživit dětem důležitá historická témata a pomoct jim tak orientovat se v dnešním světě.

Lyžařský výcvik 2015

 

Poslední aktivity v rámci projektu NatTech Zpracovala Š. Miklasová

Dvě poslední aktivity oblíbeného projektu se konaly v měsíci dubnu. První z nich proběhla na SŠ Albrechtova v Českém Těšíně, kdy se žáci osmého ročníku účastnili workshopu, tentokráte zaměřeného na chemii. Kromě spousty nových informací si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jak fungují chemické reakce či jak vyrobit bublifuk.Závěrečnou akcí byla návštěva v Moravském krasu. Během celodenního výletu účastníci navštívili Sloupsko-šosůvské jeskyně, které patří mezi nejdelší zpřístupněné jeskyně v ČR a které nabízí k vidění unikátní krápníkovou výzdobu. Po vydatném obědě se celá skupina přesunula k propasti Machocha.

 Planetárium exkurze Zpracovala J. Bendíčková

Žáci 7. a 9. ročníků se zúčastnili 8.4.2015 a 6.5.2015 exkurze do nově zrekonstruovaného Planetária Johana Palisy v Ostravě. Žáci 7. ročníků shlédli program „Dvě malá sklíčka“, žáci 9. ročníků program „Spanilá jízda Sluneční soustavou“............................

 „Čteme s kamarády“ Zpracovala Š. Miklasová

 V dnešní době, kdy nejoblíbenější činnosti dětí jsou spojeny spíše s počítačem, tabletem či mobilním telefonem, zní název Čteme s kamarády možná trochu neobvykle. Ne však pro žáky  naší školy, kteří se 12. března účastnili již tradičního projektového Dne čtení. Jeho stěžejní částí bylo opravdu společné čtení s kamarády. Například prvňáci a druháci si spolu s žáky osmého ročníku přečetli ukázku z pohádky O kohoutkovi a slepičce nebo Povídání o pejskovi a kočičce. Třeťáci a čtvrťáci se věnovali příběhům Dětí z Bullerbynu či Zlatovlásce. Páťáci se pro změnu nechali vystrašit Voldemortem z Harryho Pottera. V rámci společných hodin se uskutečnilo nejen ukázkové čtení, ale i dramatizace pohádek, společné plnění úkolů v pracovních listech. Třídy prvního stupně se daným tématům věnovaly po celý den a dokázaly s jednotlivými příběhy prožít i výuku matematiky. Starší žáci se měli možnost účastnit autorského čtení Mgr. Marie Szottkové, která předvedla nejen svou vlastní literární tvorbu, ale poodhalila zákoutí práce spisovatelky. Při besedě Mgr. Michala Fábry někteří z žáků připustili, že pro ně jsou na knihách nejzajímavější její ilustrace. Celý den byl zakončen třídními a poté i školním kolem v piškvorkách, jehož vítězkyní se překvapivě stala  žákyně osmého ročníku Petra Nawalaná. U žáků i vyučujících měl projektový den, jehož cílem nebylo jen přivést žáky ke čtení, úspěch a všichni se těší na jeho pokračování příští rok.

  Školní kolo recitační soutěže Zpracovala P. Inemanová

Dne 12. 2. 2015 proběhlo školní kolo recitační soutěže pro žáky druhého stupně. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, v první se představili žáci 6. - 7. tříd, druhá byla určena žákům 8. - 9. ročníků. Vítězem I. kategorie se stala Ines Porubská ze VII. B, na 2. místě se umístila Adéla Guznarová ze VI. B a 3. místo patřilo Jakubu Zbavitelovi také ze VI. B. Ve II. kategorii zvítězila Nikol Muchová z IX. A, 2. místo obsadila Zuzana Pavlíková z VIII. A a na 3. místě se umístila Kateřina Unucková rovněž z VIII. A. Žáci, kteří se umístili na prvním a druhém místě, postoupili do městského kola recitační soutěže, které se uskutečnilo na začátku března. Vítězům gratulujeme a všem recitátorům děkujeme za účast.

 Dětmarovická elektrárna a radniční věž v Ostravě Zpracovala Š. Miklasová

Další z prožitkových akcí měli možnost v rámci projektu NatTech zažít opět žáci osmého ročníku. Tentokráte byla cílem cesty Dětmarovická elektrárna, a ačkoli prohlídka trvala „pouze“ dvě hodiny, stihli jsme vstřebat spoustu zajímavých informací v prostorách, kam se běžně člověk ve svém životě ani nedostane. Po vynikajícím obědě jsme šli nabyté kalorie „vyšlapat“ na ostravskou vyhlídkovou radniční věž. Vzhledem k příznivému počasí  se nám z výšky 73 m naskytl nádherný výhled nejen na Ostravu samotnou, ale i na vzdálené okolí.

  Hasík Zpracovala P.Rudzká

Dne 19.2  se třídy II. A, II. B a II. C zúčastnily Preventivního programu Hasík, pořádaný HZS Havířov. Děti si zopakovaly důležitá telefonní čísla pro přivolání pomoci. Zábavnou formou byli žáci poučeni, jak volat na jednu ze záchranných složek a jak mohou pomoci při zasažení ohněm sami sobě či někomu ze svého okolí. V průběhu besedy se žáci dotazovali na zajímavosti týkající se dobrého či špatného zacházení s ohněm a dozvěděli se něco o tom, kdy je oheň dobrý a kdy naopak špatný. Kamarádi hasiči dětem vysvětlili, které složky mají na starosti v rámci záchrany a ochrany našeho obytelstva. Už se těšíme na další setkání s našimi „kamarády“ a dráčkem Hasíkem.

 Recitační soutěž na I. stupni Zpracovala N. Mayerová

Ve čtvrtek 19.2. proběhla na 1.stupni naší školy recitační soutěž.Soutěžilo se ve dvou kategoriích.První kategorie- žáci 2. a 3.tříd,druhá kategorie-žáci 4.a 5. tříd. V první kategorii se žáci umístili takto: 1.místo –Kristýnka Polláková  ze 2.A; 2.místo-Janička Bělicová  ze 3.A; 3.místo-Baruška Gonová  ze 3.B; Druhá kategorie dopadla takto: 1.místo-Stella Fonioková  z 5.B; 2.místo - Martin Kreis  ze 4.B; 3.místo- Veronika Hrdlicová  z 5.B Všem recitátorům gratulujeme a děkujeme třídním učitelům za přípravu na soutěž.

Zápis dětí do prvních tříd Zpracovala L. Novotná

Ve dnech 2.2. a 3.2.2015 proběhl na ZŠ Gen. Svobody zápis do prvních tříd pro školní rok 2015/2016 s názvem „Zdravá škola – zdravý žák“.  K zápisu se dostavily děti z havířovských mateřských škol se svými rodiči. Aby neměli budoucí prvňáčci při čekání dlouhou chvíli, bylo pro ně připraveno sportovní vyžití se sportovním náčiním a žáky devátých ročníků. Děti si zkusily zacvičit s gymnastickou stuhou, obručemi, míčem a podobně. Při samotném zápisu děti ukázaly své dovednosti a za odměnu dostaly sladký perník a zdravé ovoce. Při odchodu se na památku mohly vyfotografovat. Budoucí prvňáčci odcházeli ze zápisu s úsměvem na tváři.

 Vánoční jarmark Zpracovala P. Inemanová

Ve dnech 17. a 18. 12. 2014 se naší škole uskutečnil každoroční dvoudenní projekt s názvem Vánoční jarmark. Ve středu 17. 12. se jednotlivé třídy proměnily ve vánoční dílničky, kde pod rukama dětí vznikaly výrobky nejrůznějšího druhu. Celou školou se linula vůně perníčků a jehličí, jež dokreslovala nádhernou vánoční atmosféru. Čtvrteční dopoledne se neslo v podobném duchu, žáci dokončovali své výrobky a chystali se k jejich prodeji, který probíhal od 13:00 - 15:30 hodin. Část svého zisku věnuje každá třída na konto adoptované africké dívky Aminaty Soumar a umožní jí tak pokračovat v základním vzdělávání. Pomyslnou třešničkou na dortu bylo kulturní vystoupení žáků 3. a 5. ročníku, jež mohli zájemci zhlédnout ve 14:00 a 14:45 hodin. Děkujeme všem učitelům a žákům, kteří se do projektu aktivně zapojili, a těšíme se na další rok.

 Dílna v Divadle loutek v Ostravě Zpracovala Š. Miklasová a I. Daňková

 Dne 15. ledna jsme měli možnost vyzkoušet si na vlastní kůži, jaké to je být hercem. Umožnili nám to členové Divadla loutek v Ostravě v rámci tvořivé dílny „Všechno může být loutkou“. Začali jsme rozcvičkou, která nám měla rozproudit krev v těle. Poté jsme si zahráli hru „Město“, v níž jsme využili znalosti neverbální komunikace. V aktivitě „Živá scéna“ jsme dali život nejrůznějším věcem a předmětům. Nelehkým úkolem pro všechny bylo ztvárnit loutku z obyčejného hrnku. Po ukázce profesionálů jsme museli vymyslet vlastní hru o třech scénách. Za vynaloženou námahu jsme se odměnili krátkým občerstvením v KFC. 

Vánoční Bowlingový turnaj Zpracovala K. Janečková

 V prosinci jsme uspořádali druhý ročník Vánočního Bowlingového turnaje pro žáky ZŠ Gen Svobody. Zúčastnili se výhradně žáci, kteří v prvním pololetí úspěšně reprezentovali školu ve sportovních a jiných soutěžích. Děti měly možnost zahrát si vedle bowlingu rovněž stolní fotbal. Celé toto netradiční poděkování reprezentantům školy se vydařilo a věříme, že si naši žáci řeknou svým zodpovědným a příkladným přístupem k šíření dobrého jména školy o brzké zopakování podobného setkání. I když o výsledky šlo tentokrát  až v poslední řadě neuškodí  vyzdvihnout nejúspěšnější hráče a hráčky. Nejlepší dívkou se stala Tereza Pasterná z 8.C,  2. místo obsadila Jana Lipková ze 7.A , před Natálií Cholastovou z 8.B. Mezi kluky opět  zvítězil loňský vítěz Vít Váša z 8.B,  2.  místo obsadil Mario Cavalcante ze 7.B a jako třetí nejlepší hráč se umístil  Nikolas Dunička z 8.C.

 Evropský den jazyků Zpracovala P. Inemanová

Dne 31. 10. se na naší škole uskutečnil projektový den s názvem Evropský den jazyků. Žáci II. stupně si po celý den procvičovali a prohlubovali své znalosti z anglického, německého a ruského jazyka. První vyučovací hodina byla věnována literatuře, druhá matematice, třetí přírodopisu a čtvrtá zeměpisu. Ve všech těchto hodinách žáci se zaujetím vyplňovali pracovní listy a plnili úkoly, za které sbírali body. Pátá vyučovací hodina se nesla v odpočinkovějším duchu – žáci si postupně zazpívali píseň Včelka Mája v českém, anglickém, německém a ruském jazyce. Šestou vyučovací hodinu se žáci seznámili s nejznámějšími pamětihodnostmi anglicky, německy a rusky mluvících zemí. Následovalo vyhlášení nejlepší třídy v každém ročníku, na prvním místě se umístily třídy VI. B, VII. B, VIII. A  a  IX. B. Všem žákům a třídním učitelům II. stupně děkujeme za elán a snahu při plnění úkolů a paním učitelkám Mgr. Petře Inemanové, Mgr. Lucii Fábry a Mgr. Michaele Jalovcové za přípravu a organizaci projektového dne.

 Nejkrásnější vánoční ozdoba Zpracovala L. Daňková

Stejně letos jako vloni se naše škola přihlásila do soutěže „ Nejkrásnější vánoční ozdoba“ vyhlášena Magistrátem města Havířova. Žáci Venglářová Michaela, Roman Víšek, Michaela Hodečková, Michaela Porubčanová, Barbora Kočendová, Magdaléna Mokrošová, Kateřina Šturcová, Tereza Pasterná, Natálie Lauberová, Adéla Ferčáková, Petra Nawalaná, Pavlína Dvořáková vyrobili krásné vánoční hvězdičky, srdíčka a zvonečky v dílně ŠD pod vedením vychovatelek Lenky Daňkové a Dany Hliněné a p. asistentky Jany Veglářové. Dne 12.12. jsme se zúčastnili vyhodnocení soutěže u krásně vyzdobeného stromečku na MMH. Naše škola se umístila na krásném čtvrtém místě z třinácti přihlášených škol. Každá škola si odnesla odměnu. Nakonec jsme si společně zazpívali vánoční koledy a  tím jsme si naladili vánoční atmosféru.

 Mikulášský šplh Zpracovala L. Ryšková

5.12. 2014 se v tělocvičně naší školy uskutečnila mikulášská soutěž ve šplhu pro děti 1, stupně.Pestré soutěžní klání, při kterém si všechny děti zacvičily aerobik, zazpívaly koledy a užily si hezké  chvilky s čerty a anděly se vydařilo znamenitě.Na 1. místech se v jednotlivých kategoriích umístili tito žáci:1.roč.Alex Blažek, Simona Brabcová, 2.roč. Miroslav Bednář, Markéta Baligová, 3.roč. Daniel Koláček, Eliška Urválková, 4.roč., a 5.roč. Adam Cypra, Adéla Hranická, Mimořádné ocenění získal Richard Pokorný, který překonal dlouhodobý strach z výšek  a  jeho osobní vítězství  je příkladem všem ostatním…V závěru soutěže se dostavil i netrpělivě očekávaný Mikuláš. A když děti hromadně slíbily, že budou hodné, přišla na řadu i nadílka.

 Ovoce do škol Zpracovala L. Novotná, N. Mayerová

Dne 24. listopadu 2014 proběhlo na naší škole představení pro děti 1. stupně s názvem Ovoce do škol. Bylo zaměřené především na důležitost ovoce a zeleniny v našem jídelníčku. Celým představením děti provázeli kamarádi Mrkvoun a Ondra. Děti se dověděly, jaké vitamíny jednotlivé druhy ovoce a zeleniny obsahují a jak prospívají našemu tělu. Po celou dobu se děti aktivně zapojovaly, odpovídaly na různé otázky týkající se ovoce a zeleniny. Za správné odpovědi byly odměňovány jablíčkem, pexesem, záložkou či rozvrhem hodin. Dokonce se i naučily vyrábět píšťalku z mrkve.  Celé představení se dětem moc líbilo.

  Návštěva Zlína Zpracovala Š. Miklasová

Muzeum T. Bati a ZOO Lešná byly cílem dalšího výjezdu osmého ročníku v rámci projektu NatTech, do něhož jsme zapojeni prostřednictvím SŠ hotelové, obchodní a polygrafické v Českém Těšíně. I tentokráte 43 žáků strávilo 3. října velmi zajímavý den. Obuvnické muzeum je po rekonstrukci a účastníci tak měli možnost zhlédnout nejen novou neobvyklou expozici historické obuvi, ale také se dozvěděli spoustu informací o cestovatelích Zikmund – Hanzelka. Odpolední část, která byla věnována prohlídce zlínského ZOO, byla příjemnou tečkou dne prožitého na jihovýchodní Moravě.

    Cyklistická minisoutěž Zpracovala B. Drabinová

    V pátek  19.9. 2014  se na druhém stupni naší školy  uskutečnil již VIII.ročník ,,Cyklistické  minisoutěže´´ v rámci světového „Dne bez aut“. Soutěž začala v 11.00, kdy žáci ve svých třídách a se svým tř. učitelem ve skupinkách vypracovávali test z pravidel silničního provozu. Test si společně opravili a zdůvodnili chyby. Ve 12,00  začala samotná soutěž. Soutěžilo 6 třídních kolektivů 6.A, 7.A, 7.B, 8.A, 8.C a 9.A . Ověřili si znalosti ze zdravovědy, pravidel silničního provozu a dopravních značek, dále pak obratnost, zručnost a rychlost, a to všechno na 6 stanovištích v okolí školy. Pravidla silničního provozu ne všichni hravě zvládáme, proto našim cyklistům zatím doporučujeme cyklostezky a vyhýbat se křižovatkám.
A tady jsou výsledky: na 3.místě se umístil třídní kolektiv VIII.C p.uč. Kupské, na 2.místě IX.A, p.uč. M. Fábryho, na 1.místě třídní kolektiv VII.B, p.uč. L. Fábry. Děkujeme všem organizátorům, žákům tříd IX.A, kteří soutěž pro vás připravili, dále zúčastněným třídám a doprovázejícím učitelům. Těšíme se na další rok a nové účastníky.

  Exkurze Mionši Zpracovala I. Kupská, Š. Miklasová

V rámci projektu NatTech – podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji, do kterého je aktivně zapojena SŠ hotelová, obchodní a polygrafická v Českém Těšíně, se žáci letošních osmých tříd vydali na výjezdy za technickými a přírodovědnými památkami. Jsme jednou z 16 škol v okrese Karviná, kterou si střední škola vybrala a pro kterou připravuje nejen výjezdní akce, ale také workshopy uskutečňované na půdě střední školy. Náš letošní první výjezd byl směřován do obce Návsí, kde 43 žáků navštívilo místní kravín a pod vedením jednoho z majitelů si měli možnost nejen prohlédnout jednotlivé části kravína, ale také dozvědět se mnohé o tom, co obnáší péče o dobytek, jaké jsou podmínky zaměstnanců aj. Po výtečném obědě v restauraci v Dolní Lomné jsme pokračovali v programu – návštěvou pralesa Mionši. Prošli jsme dvě trasy – pohádkovou i náročnou -  7.5 km dlouhou pouť pralesem. Byť nám nepřálo počasí, už se všichni těšíme na další výjezd, jehož průvodci jsou žáci střední školy v Českém Těšíně.

 

  Uživatelské info   
Přihlášení do systému:

Už. jméno
Heslo
Trvalé Přihlášení ?
Registrace | Zapomenuté heslo

« Květen 2021 »
Po Út St Čt So Ne Týden
26 27 28 29 30 1 2 17
3 4 5 6 7 8 9 18
10 11 12 13 14 15 16 19
17 18 19 20 21 22 23 20
24 25 26 27 28 29 30 21
31 1 2 3 4 5 6 22


e-jídelníček

  Zvonění
Kdy zvoní
0. hodina    7:00  -  7:45 hod.
1. hodina    8:00  -  8:45 hod.
2. hodina    8:55  -  9:40 hod.
3. hodina 10:00  - 10:45 hod.
4. hodina 11:00  - 11:45 hod.
5. hodina 11:55  - 12:40 hod.
6. hodina 12:50  - 13:35 hod.
7. hodina 13:40  - 14:25 hod.
8. hodina 14:35  - 15:20 hod.
9. hodina 15:25  - 16:10 hod.

 


Počasí - Severní Morava:Diskutují pouze přihlášení!
Přidal: Mirek Šulec
Přidáno: 06.02.2015 v 17:15:26
IP:89.177.85.5
Děkuji za vyjádřenou pochvalu. Moc si toho vážím a těším se na další spolupráci. M. Šulec
Přidal: someone1
Přidáno: 01.02.2015 v 13:46:21
IP:91.233.249.51
Pan učitel Mgr.Šulec zaslouží obrovskou pochvalu. A zaslouží nejen pochvalu, ale i obrovský obdiv. Za svělou výuku AJ, za přístup k dětem, ale i nám rodičům, za řešení problémů, problémy totiž nezametá pod koberec, ale opravdu řeší. Snaží se vždy udělat maximum, vždy si udělá čas. Takových učitelů by si měla škola vážit.
Přidal: Daniela
Přidáno: 12.01.2015 v 18:09:16
IP:80.95.125.227
Moc děkuji P.učitelce Kupské za komunikaci která je opravdu perfektní a hlavně za pevné nervy s mým synem.....
Přidal: Starkova.O
Přidáno: 09.12.2014 v 20:09:30
IP:213.216.47.114
Chtěla bych poděkovat p.učitelce Valové za jeji laskavý přistup s mým synen Adamem Děkuji Stárková
Přidal: Larry
Přidáno: 29.05.2014 v 15:59:43
IP:78.102.216.161
ZŠ.gen.Svobody je nej škola a chci poděkovat paní učitelce MGR. Ryškové
Přidal: 700400 jpecold
Přidáno: 05.12.2012 v 17:43:06
IP:82.209.60.2
nějaký text

Další příspěvky


© 2021 ZŠ Generála Svobody, Havířov-Šumbark
Page: www.zssvobody.cz