Základní škola Generála Svobody
Generála Svobody 16
Havířov - Šumbark 736 01

telefon: 596 883 013

fax: 596 883 013
e-mail: skolni.sekretariat@zssvobody.c
z

  O Krkavci Zpracovala 3. B a P. Rudzká

Lovci nebes Zpracovala P. Rudzká a 3. B

KONEC!?13. 5. jsme odeslali poslední úkol naší soutěže Lovci nebes.Jen pro shrnutí. V prvním kole jsme tvořili „dobrůtky“ pro lesní zvířátka a ptáčky.V druhém kole jsme se zapojili do výroby krmítek z netradičního materiálu, plastových krmítek.A v posledním kole soutěže jsme vytvořili či dotvořili Bajku O Krkavci s vlastnoručně malovanými obrázky.Chtěla bych touto cestou poděkovat a pochválit svou třídu. Za její aktivitu, za spolupráci a jejich nadšení to zkusit.Ať už vyhrajeme nebo ne, jsem ráda, že jsme se zapojili a společně vytvořili a splnili všechny úkoly.

 

DEN ZDRAVÍ Zpracoval M. Brodová

 V úterý 10. 5. 2016 třídy IV. A a IV. B se zúčastnily Dne zdraví, který pořádala VOŠZ v Ostravě. Každý žák musel mít sebou plyšovou hračku, která byla tento den pacientem. V 8.00 hod. jsme přijeli na VOŠZ, která se proměnila v nemocnici. Při vstupu každá plyšová hračka byla zaevidována, dostala svoji kartu  a stala se pacientem. Dle stanovené diagnózy taky dostala recept s předepsaným „lékem“ (sirup Víly Amálky, mastička Toma a Jerryho..) Postupně žáci se svými nemocnými plyšáky procházely různá oddělení, kde byli blíže seznámení s prací na tomto oddělení, mohli si vyzkoušet různé odborné pomůcky a vyšetřit svého pacienta. Mimo jiné na každém oddělení byly různé kvízy, osmisměrky, křížovky s odbornou tématikou. Postupně jsme si prošli ORL ambulanci, chirurgickou ambulanci, ambulanci praktického lékaře, ortodoncii, zdravou výživou – potravinovou pyramidou, tančili a cvičili pro své zdraví a taky se seznámili se sanitním vozem, kde proběhla simulace úrazu, ošetření, resuscitace. Na školním dvoře měli možnost zhlédnout ukázku kynologie. Na konec jsme v lékárně vyzvedli pro svého pacienta medicínu, pro děti obrovskou tašku s dárečky a šťastni, unavení a plní nezapomenutelných zážitků jsme jeli zpátky ke škole.

 

 Ovocentrum Zpracovala L. Vandriaková

Dne 12.5.2016 se žáci 4.A a 4.B zúčastnili exkurze do Ovocentra ve Valašském Meziříčí. Prohlídka začala v chladících skladech,v nichž je uloženo ovoce,zelenina a bylinky.Následovala ochutnávka,vykrajování a zajímavé úkoly. Poté obě třídy navštívily nedaleký zámek Lešná,kde program pokračoval-nejprve v zámeckých komnatách a pak v herně.Žáci soutěžili v poznávání ovoce,skládání výživové pyramidy,cvičení rovnováhy,historickém pexesu a mnoha dalších znalostech. Volná zábava v zámeckém parku už byla „třešničkou na dortu“. 

Výlet VIII. A Brno  Zpracoval: M. Šulec

V pátek 20. května 2016 třída VIII. A absolvovala výlet do moravské metropole – Brna. Cílem našeho výletu byla lektorovaná prohlídka Pavilonu Anthropos. Expozice o nejstarších dějinách osídlení Moravy i celého evropského kontinentu. Nově vybudovaná expozice je obohacena řadou dioramat a rekonstrukcí prostředí i života paleolitických lovců a sběračů. Také jsme obdivovali oblíbenou rekonstrukci mamuta, který je nyní navíc obklopen přirozeným přírodním prostředím. První naší zastávkou bylo Kapucínské náměstí, kde najdeme Kapucínský kostel sv. Kříže, zajímavý hlavně kryptou v podzemí. Z kapucínského náměstí se kolem nově opraveného nejstaršího divadla v Brně Reduta dostáváme na Zelný trh. Uprostřed byla v 17. století postavena barokní kašna Parnas. Na Zelném trhu se nachází dvě budovy Moravského zemského muzea. Jednou z nich je Dietrichsteinský palác vystavený na počátku 17. století. Najdete zde ještě divadlo U stolu a experimentální divadlo Husa na provázku v prostorách Paláce Hausperských z Fanálu.Dále jsme navštívili dominantu města, novogotický dóm sv. Petra a Pavla, která se tyčí nad centrem Brna.Ze Zelného trhu ulicí Radnickou jsme došli ke Staré radnici. Na první nádvoří jsme prošli průchodem, kde je umístěn „brněnský drak“ a brněnské kolo.Velkým náměstím, které se původně nazývalo Dolní náměstí, je dnes náměstí Svobody, na kterém stojí barokní morový sloup se sochami světců z roku 1679 a také Brněnský orloj.Na Moravském náměstí u kostela Sv. Tomáše jsme si prohlédli jezdeckou sochu markraběte Jošta Lucemburského. 

Tradiční Den Země VIII. A   Zpracoval M. Šulec

22. dubna 2016 se naše třída VIII. A  zúčastnila již tradičního „Dne Země“. Po poctivém úklidu v okolí školy jsme strávili dopoledne na náměstí Republiky v Havířově, kde bylo pro děti několik stanovišť převážně s ekologickou tématikou. Do programu byla zapojena také havířovská městská policie, hasiči a střediska volného času. Děti se mohly zúčastnit také řady různých soutěží. 

Psí návštěva Zpracovala P. Rudzká, III. B 

 28. ledna se v naší třídě kromě rozdávání vysvědčení uskutečnila „malá-velká“ psí návštěva. Po návrhu maminky mé žákyně, která pracuje jako veterinářka, se za námi přišla podívat Zira (štěně irského vlkodava, 5 měsíců stará či mladá ;-) ) samozřejmě v doprovodu svého psovoda. Zira se hodlá v budoucnu věnovat canisterapii, což znamená, že už v raném věku se musí takovýto adept setkat s co největším množstvím podnětů. A jelikož už absolvovala návštěvy ve školce, těšili jsme se na to, co nám ukáže. Děti byly velmi překvapeny, stejně jako já, jak je Zira velká, i když je to vlastně štěně.Aktivně si připravily piškoty a různé pamlsky, posadily se na žíněnky v tělocvičně a bedlivě sledovaly povely, které Zira plnila. Nejvíce nás rozesmálo, když Zira měla předvést „mrtvolu“.Dokonce došlo i na dotazy z řad dětí a na vyzkoušení si několika povelů z úst dětí.Zira byla úžasná, s dětmi se i poňuchala“ a nechala vyfotit.Touto cestou ještě jednou děkuji žákyni Haně Kousalové a její mamince, a hlavně i naší paní ředitelce, že nám toto setkání umožnila.video

 Když se dílo podaří….máme úsměv na tváři… Zpracovala P. Rudzká, třída III. B 

 Chtěla bych se touto cestou pochlubit našimi výtvory z hodiny výtvarné výchovy.Do hodin se snažím dětem přinést netradiční formy při malování a hlavně, aby si výsledek vychutnaly.Tentokrát jsme se zaměřili na zimní tematiku…Břízy v zimě…A jako pomůcku jsme k našim výkresům užili papírové lepící pásky, které jistě znáte jako důležitou součást při malování pokojů ;-)Seznámili se tak s prostorovým vnímáním a stínováním.Práce nám sice trvala 2 vyučovací hodiny, ale stála za to.Děti svou práci odevzdávaly s úsměvem a spokojeným pocitem. Naše obrázky „žijí“….Co říkáte? Líbí se i vám?

 

   Návštěva 3.B Muzea města Havířov Zpracovala P. Rudzká
Přemýšlela jsem, čím bych mohla dětem obohatit výuku prvouky, když jsme si povídali o naší obci. A tak mě napadla malá exkurze do muzea.V našem muzeu je totiž stálá expozice týkající se města Havířov (děkuji touto cestou za tip mému kolegovi), a také zde probíhala výstava o vývoji keramiky a hlíně.3.11.  jsme se vydali na návštěvu muzea.Paní kurátorka děti přivítala s širokým úsměvem. Někteří žáci navíc byli poprvé v muzeu, a tak jsem byla plná očekávání, co se bude dít a jak se nám to všem bude líbit.Během 40 minut se děti seznámily s jednotlivými částmi města Havířov, zhlédly dobové fotografie, původní kroj a své dotazy směřovaly vždy k tématu. Žáci si mohli „osahat“ kyslíkovou masku, kterou kdysi užívali horníci, ale hlavně skutečně sáhnout na hlínu. Mohli jsme tak pocítit její vlastnosti, sledovat postup výroby keramického džbánku na hrnčířském kruhu a seznámit se vůbec s užitím hlíny i ve starodávných dobách.Touto cestou děkuji Těšínskému muzeu města Havířov za velmi pěknou prezentaci a těšíme se na další spolupráci. 

 Naše třída 3. B se zapojila do celostátní soutěže Lovci nebes. Zpracovala P. Rudzká

Účelem je si uvědomit pomoc zvířatům žijících v lese a vytvářet v dětech sounáležitost s přírodou.Jako první úkol bylo udělat zvířátkům Vánoce.Společně jsme spolu tvořili vánoční ozdoby na stromeček, jablkovo-mrkvové řetězy, krmení pro ptáčky. Přinesli seno, kaštany, ovoce, zrní, zeleninu…Držte nám palce, můžeme vyhrát 3denní pobyt v Krušných horách.  

 

 Dílničky dětí z III.B s rodiči Zpracovala P. Rudzká

Pomalu a jistě se nám blíží konec roku. A tak se pochlubíme některými ukázkami z našich dílniček.I letos jsme se snažili 1x měsíčně sejít v odpoledních hodinách společně s rodiči, babičkami, dědečky a sourozenci v rámci našeho společného tvoření.Vyrobili jsme si strašidla z toaletní ruličky (mumii nebo netopýra) a mrkající čertíky .A společně tak strávili příjemné chvíle.Ve vánočním shonu plných radostí i starostí jsme již další dílničky nestihli, ale za to jsme vehementně tvořili ve třídě a vyráběli vánoční dárečky na náš jarmark, na který se těšíme a srdečně zveme.Věřím, že se opět setkáme po novém roce v našich dílničkách. 

Žádné zmatky se zvířátky Zpracovala L. Firlová
Projektové vyučování, ve kterém se děti učily samostatně přemýšlet i spolupracovat ve skupině.

 Podzimní radovánky Zpracovala L. Firlová
Koncem října jsme oslavovali krásu podzimu v maskách. Přálo nám i slunečné počasí v atriu naší školy

 Dramatizace pohádky O Červené Karkulce Zpracovala L. Firlová
V hodině českého jazyka jsme se učili vyprávět pohádku podle obrázkové osnovy. A protože se nám pohádka moc líbila, proměnili jsme se v pohádkové bytosti a pohádku si i zahráli.

  „Havířov v pohybu 2015“  VIII.A  Zpracoval: M. Šulec

Ve čtvrtek 19. 11. 2015 navštívila naše třída dopolední generální zkoušku cvičební a taneční show „Havířov v pohybu“, kterou město zorganizovalo u významné příležitosti 60. výročí vzniku Havířova. Jedinečná podívaná plná pohybu a tance se nám opravdu moc líbila.  Této velkolepé akce se zúčastnily i žákyně naší třídy VIII.A: Růžena Čadová, Barbora Kočendová, Magdaléna Mokrošová, Natálie Szottková, Michaela Porubčanová a Michaela Hodečková.

 

  Uživatelské info   
Přihlášení do systému:

Už. jméno
Heslo
Trvalé Přihlášení ?
Registrace | Zapomenuté heslo

« Květen 2021 »
Po Út St Čt So Ne Týden
26 27 28 29 30 1 2 17
3 4 5 6 7 8 9 18
10 11 12 13 14 15 16 19
17 18 19 20 21 22 23 20
24 25 26 27 28 29 30 21
31 1 2 3 4 5 6 22


e-jídelníček

  Zvonění
Kdy zvoní
0. hodina    7:00  -  7:45 hod.
1. hodina    8:00  -  8:45 hod.
2. hodina    8:55  -  9:40 hod.
3. hodina 10:00  - 10:45 hod.
4. hodina 11:00  - 11:45 hod.
5. hodina 11:55  - 12:40 hod.
6. hodina 12:50  - 13:35 hod.
7. hodina 13:40  - 14:25 hod.
8. hodina 14:35  - 15:20 hod.
9. hodina 15:25  - 16:10 hod.

 


Počasí - Severní Morava:Diskutují pouze přihlášení!
Přidal: Mirek Šulec
Přidáno: 06.02.2015 v 17:15:26
IP:89.177.85.5
Děkuji za vyjádřenou pochvalu. Moc si toho vážím a těším se na další spolupráci. M. Šulec
Přidal: someone1
Přidáno: 01.02.2015 v 13:46:21
IP:91.233.249.51
Pan učitel Mgr.Šulec zaslouží obrovskou pochvalu. A zaslouží nejen pochvalu, ale i obrovský obdiv. Za svělou výuku AJ, za přístup k dětem, ale i nám rodičům, za řešení problémů, problémy totiž nezametá pod koberec, ale opravdu řeší. Snaží se vždy udělat maximum, vždy si udělá čas. Takových učitelů by si měla škola vážit.
Přidal: Daniela
Přidáno: 12.01.2015 v 18:09:16
IP:80.95.125.227
Moc děkuji P.učitelce Kupské za komunikaci která je opravdu perfektní a hlavně za pevné nervy s mým synem.....
Přidal: Starkova.O
Přidáno: 09.12.2014 v 20:09:30
IP:213.216.47.114
Chtěla bych poděkovat p.učitelce Valové za jeji laskavý přistup s mým synen Adamem Děkuji Stárková
Přidal: Larry
Přidáno: 29.05.2014 v 15:59:43
IP:78.102.216.161
ZŠ.gen.Svobody je nej škola a chci poděkovat paní učitelce MGR. Ryškové
Přidal: 700400 jpecold
Přidáno: 05.12.2012 v 17:43:06
IP:82.209.60.2
nějaký text

Další příspěvky


© 2021 ZŠ Generála Svobody, Havířov-Šumbark
Page: www.zssvobody.cz