Základní škola Generála Svobody
Generála Svobody 16
Havířov - Šumbark 736 01

telefon: 596 883 013

fax: 596 883 013
e-mail: skolni.sekretariat@zssvobody.c
z

  

Sportovní den IV.C Zpracoval M. Šulec 

Dne 31. 5. byl připraven ke dni dětí sportovní den pro žáky I. stupně.  Sportovní den se nesl v pohádkovém duchu. Děti plnily úkoly na pěti pohádkových stanovištích.  U Hastrmana museli všichni ukázat zručnost i trpělivost a ulovit z rybníka rybičky. U Rumcajse zase byla důležitá přesnost při hodu šiškou na cíl. U Bořka stavitele bylo nutné převážet klády v zahradním kolečku. U Krtečka se běželo s konví naplněnou vodou. U rytíře bylo nutné prokázat odvahu, ale i rovnováhu při rytířském souboji.Odměněni byli všichni originální papírovou medailí a malou sladkou odměnou.

 

„Zlatovláska“  IV. C   Zpracoval M. Šulec 

Dne 16. 3. 2018 proběhl v naší škole tradiční projektový den s názvem „Čteme s kamarády“. Ve čtvrtém ročníku byl projektový den zaměřený na pohádkový příběh „Zlatovláska“. Naši třídu IV. C navštívili žáci třídy VII. B a pod vedením p. uč. Inemanové pracovali s mladšími žáky ve skupinkách, kde vypracovávali pracovní listy a plnili různé úkoly.Pozvání do naší třídy přijala také paní asistentka Monika Zbavitelová, která dětem vzorově přečetla celou pohádku.

 

Deskové hry pro děti – návštěva knihovny Zpracoval: M. Šulec

Dne 14. 3. 2018 navštívili žáci IV. C třídy knihovnu, kde se pořádala prezentace deskových her pro děti. Žáci si mohli vyzkoušet ve skupinkách různé hry: zábavně vzdělávací, párty hry, strategické hry, taktické i trochu přemýšlecí hry. V knihovně jsme strávili dvě úžasné hodiny a dětem se tato akce moc líbila. 

Adventní čas ve třídě II.A Zpracovala  P. Rudzká 

Letošní adventní čas v naší třídě jsem chtěla žákům ozvláštnit.Připravila jsem jim adventní stromeček s netradičními úkoly, příběhy či drobnými zážitky.Dozvěděli jsme se něco o Barborce, Mikuláši, Lucii. Prostřednictvím jejich fotografií jsme nakoukli pod pokličku do jejich domovů, kdy se děti chlubily svými pracemi a svou pomocí při pečení cukroví a perníčků doma, či u babiček.Žáci si mohli vyzkoušet i roli svých rodičů, kdy rodičové dělali za děti domácí úkol, což si asi vychutnali nejvíce.Snažila jsem se v nich probudit pocit sounáležitosti, podpory a pomoci blízkým i cizím. Napsali jsme např. přáníčka pro babičky a dědečky z domova s pečovatelskou službou.A udělali i menší sbírku her, hraček, knížek a tuto s pomocí rodičů nechali odvézt na Dětské oddělení do Nemocnice s poliklinikou v Havířově.Tamní sestry pro nás připravily program „Nemocnice se nebojíme“. Děti si měřily teplotu, tlak, někteří si oblékli lékařské oblečení. Ukázali si, jak se odebírá krev a co vše sestry potřebují k vyšetřením. Každý žáček na závěr získal medaili Zdravotníka.Chtěla bych ze srdce poděkovat všem rodičům z mé třídy, bez jejichž podpory a ochoty se zapojit, by spousta činností v mé třídě nebylo možno uskutečnit. Děkuji „svým žákům“, kteří se s radostí a dobrým srdcem také účastnili. Pedagogické asistentce za pomoc a podporu.Přeji všem poklidné vánoční svátky v kruhu rodinném a s přáteli.A těším se na další společné zážitky v roce 2018. 

Už jsem čtenář Zpracovala D. Smékalová

Pátek 1. prosinec  byl pro žáky z I. B slavnostní. V jednotlivých skupinkách plnili různé úkoly: k psacím písmenům psali jejich tiskací tvary, vybarvovali správnou slabiku k danému obrázku, psali ,,chodící diktát´´, z různých písmen skládali co nejvíce slov a psali první slabiku k různým obrázkům. Rychlejší a šikovnější děti pomáhali těm pomalejším, aby všichni za splnění daného úkolu získali razítko. Na konci je totiž čekala očekávaná odměna – svůj vlastní Slabikář a také odznak(placka),,Už jsem čtenář´´. Všem dětem moc přeji, aby se jim Slabikář líbil a aby četli s radostí.

Mikuláš v II. B Zpracovala K. Křižáková

Také žáci II. B byli okouzleni Mikulášskou návštěvou. A přestože byli někteří trošičku pokárání Mikulášem, nikoho ze třídy si čert neodnesl. Děti si pro Mikuláše připravili písničku a protože slíbili, že budou i nadále hodní, byli odměněni mikulášským balíčkem. O návštěvě Mikuláše s andělem a čertem si dlouho povídali a ve výtvarné výchově čerta ztvárnili. Tak snad jim ten slib ještě nějakou chvíli  vydrží

Mikulášská nadílka IV. C Zpracoval: M. Šulec 

Dne 6. prosince navštívili naši třídu IV. C Mikuláš, čert a anděl. A protože byly děti hodné a neměly v „Knize zlých skutků“ žádné záznamy, obdržely po zazpívání písničky „Mikulášskou nadílku“.   

Úspěch našich kluků ve školním kole ve šplhu IV. C Zpracoval M. Šulec    

V úterý 5. 12. 2017 se na 1. stupni ZŠ uskutečnilo školní kolo soutěže ve šplhu. Kluci z naší třídy IV. C obsadili ze všech tří čtvrtých tříd krásné první a třetí místo. 1. místo: Jan Aux 3. místo: Štěpán Kučera Klukům gratulujeme!

Beseda s Městskou policií a testy dopravní výchovy IV.C Zpracoval M.Šulec 

V úterý 5. 12. 2017 absolvovala naše třída IV. C besedu s paní policistkou z městské policie na téma teorie dopravní výchovy. Cílem této besedy bylo prohloubení teoretických znalostí v oblasti dopravní problematiky. Žáci se opětovně seznámili s dopravními značkami a s pravidly silničního provozu.Ve středu 6. 12. 2017 si žáci vyzkoušeli ukázkové testy z teorie dopravní výchovy s paní Brunovou z Dětského dopravního hřiště a názorně si vysvětlili různé dopravní situace na křižovatkách. Byla to taková příprava na testy „Průkazu cyklisty“, které se žáci pokusí získat ve druhém pololetí.   

Mikuláš v I. A Zpracovala L. Firlová
6.12. nás ve třídě navštívil Mikuláš, čert a anděl.Děti si to užily, dostaly bohatou nadílku, ke které přispěli naši rodiče.Děti měly velkou radost,moc děkujeme:-DPo nadílce ve třídě, čekalo na děti ještě jedno překvapení a to v relaxačním bazénku-nové kuličky.To bylo radosti!

Slavnostní předávání Slabikáře Zpracovala L. Firlová

V pátek 1.12. proběhl dopolední projekt " Už jsem čtenář."Děti plnily ve skupinách úkoly, ve kterých si ověřily své dovednosti a znalosti ze čtení a psaní.Za všechny splněné úkoly sbíraly děti razítka, která jim umožnila získat odměnu placku"Už jsem čtenář" a odměnu nejočekávanější-  svůj vlastní Slabikář. Všem dětem gratuluji a přeji, aby jim čtení dělalo radost
 
Halloween ve třídě I.A Zpracovala L. Firlová
Dne 31.10. se naše třída zapojila do školního projektu Halloween.
Děti si doma za asistence rodičů vydlabaly krásné i strašidelné dýně,připravily kostýmy a vyrazily s nimi do školy. Tam na ně čekalo překvapení - mohly si vybrat z mnoha návrhů masek malovaných na obličej speciálními barvami. Halloweenské vyučování mohlo začít. Děkuji všem rodičům, kteří  v tomto projektu podpořily své děti a těším sena další spolupráci.

 Výlet II.A do Světa techniky U6 v OSTRAVĚ Zpracovala P. Rudzká

Na konci loňského roku se žáci „mojí“ třídy velmi aktivně zapojili do sběru druhotných surovin a tím získali skvělou odměnu.Vybrala jsem jim tedy začátkem listopadu zážitek ve formě výletu vlakem do Ostravy do Světa techniky, kde ještě ne všichni byli.Návštěva se skládala z programu Geometrický svět a z Expozice Velkého světa.Na besedě si žáci upevnili své znalosti o geometrických tvarech ze školních lavic. Hledali, kde je v přírodě mohou najít. Nahlédli pod lupu a viděli zblízka oči mouchy či včely. Pokoušeli se spolupracovat ve skupině a soutěžili ve skládání tangramů.A v expozici? Tam nakoukli do světa tajů přírody, fungování lidského těla a jiných fyzikálních vjemů a pokusů. Viděli očima zvířat, vyšli do „koruny stromů“, vzlétli do vesmíru, vstoupili do „role“ moderátora počasí, či do role střihače, ruchaře a zvukaře filmů.Věřím, že se jim výlet vlakem líbil a program taktéž, a že jsou dostatečně motivováni ve sběru druhotných surovin i pro tento školní rok.

 Hasiči ve II.B  Zpracovala K. Křižáková
Začátkem listopadu nás ve třídě dvakrát navštívili hasiči. Ukázali nám svou výstroj. Dozvěděli jsme se, jak předcházet požárům. Co dělat, když bychom se dostali do nebezpečí. Vyzkoušeli jsme si, jak správně telefonicky přivolat hasiče. Besedy se nám velmi líbily a snad jsme si všechno řádně zapamatovali.

 

II.B v knihovně Zpracovala K. Křižáková
Dne 11. října navštívila naše třída městskou knihovnu. Od paní knihovnice jsme se dozvěděli o zajímavých knihách, které pro nás napsali známí autoři. Přečetli jsme si z těchto knih ukázky a už se těšíme, že si některé z nich přečteme. Beseda se nám líbila a paní knihovnici děkujeme.

Za poznáním do Ostravy Zpracovala R. Rektoříková

Ve středu 25. října, poslední školní den před podzimními prázdninami, jela třída VI. A na exkurzi do Ostravy. Žáci navštívili Miniuni- svět miniatur a Slezskoostravský hrad.Na Výstavišti Černá louka shlédli 34 modelů významných světových staveb, například Eiffelovu věž, 7 starodávných divů světa, šikmou věž v Pise, Staroměstskou radnici, lanovku na horu Ještěd a jiné. Viděli výstavu modelů historických lodí, výstavu modelů hradů a zámků z balzového dřeva. Slezskoostravský hrad, stavba z 2. pol. 13. století, prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Žáci se seznámili s životem lidí ve středověku.  Největší zajímavostí hradu byla výstava mučících nástrojů. V městské čtvrti Nová Karolína si žáci vyzkoušeli svou obratnost na lanových prolézačkách. Zážitkem byla i cesta vlakem. Děkujeme strojvůdcům, kteří na mávání dětí odpovídali zahoukáním. Den v Ostravě byl nádherným zážitkem. Už se těšíme na další cesty za poznáním.

Dětské dopravní hřiště Havířov - IV. C   Zpracoval: M. Šulec

Dne 19. 10. 2017 absolvovala naše třída IV. C dopravní výchovu na dopravním hřišti v Havířově – Šumbarku. Cílem této akce bylo prohloubení teoretických znalostí v oblasti dopravní problematiky a následné ověření v praxi. Žáci se nejdříve v učebně seznámili s dopravními značkami a s pravidly silničního provozu a poté si na dopravním hřišti, jízdou na kolech a koloběžkách, vyzkoušeli různé dopravní situace.

 

  Uživatelské info   
Přihlášení do systému:

Už. jméno
Heslo
Trvalé Přihlášení ?
Registrace | Zapomenuté heslo

« Květen 2021 »
Po Út St Čt So Ne Týden
26 27 28 29 30 1 2 17
3 4 5 6 7 8 9 18
10 11 12 13 14 15 16 19
17 18 19 20 21 22 23 20
24 25 26 27 28 29 30 21
31 1 2 3 4 5 6 22


e-jídelníček

  Zvonění
Kdy zvoní
0. hodina    7:00  -  7:45 hod.
1. hodina    8:00  -  8:45 hod.
2. hodina    8:55  -  9:40 hod.
3. hodina 10:00  - 10:45 hod.
4. hodina 11:00  - 11:45 hod.
5. hodina 11:55  - 12:40 hod.
6. hodina 12:50  - 13:35 hod.
7. hodina 13:40  - 14:25 hod.
8. hodina 14:35  - 15:20 hod.
9. hodina 15:25  - 16:10 hod.

 


Počasí - Severní Morava:Diskutují pouze přihlášení!
Přidal: Mirek Šulec
Přidáno: 06.02.2015 v 17:15:26
IP:89.177.85.5
Děkuji za vyjádřenou pochvalu. Moc si toho vážím a těším se na další spolupráci. M. Šulec
Přidal: someone1
Přidáno: 01.02.2015 v 13:46:21
IP:91.233.249.51
Pan učitel Mgr.Šulec zaslouží obrovskou pochvalu. A zaslouží nejen pochvalu, ale i obrovský obdiv. Za svělou výuku AJ, za přístup k dětem, ale i nám rodičům, za řešení problémů, problémy totiž nezametá pod koberec, ale opravdu řeší. Snaží se vždy udělat maximum, vždy si udělá čas. Takových učitelů by si měla škola vážit.
Přidal: Daniela
Přidáno: 12.01.2015 v 18:09:16
IP:80.95.125.227
Moc děkuji P.učitelce Kupské za komunikaci která je opravdu perfektní a hlavně za pevné nervy s mým synem.....
Přidal: Starkova.O
Přidáno: 09.12.2014 v 20:09:30
IP:213.216.47.114
Chtěla bych poděkovat p.učitelce Valové za jeji laskavý přistup s mým synen Adamem Děkuji Stárková
Přidal: Larry
Přidáno: 29.05.2014 v 15:59:43
IP:78.102.216.161
ZŠ.gen.Svobody je nej škola a chci poděkovat paní učitelce MGR. Ryškové
Přidal: 700400 jpecold
Přidáno: 05.12.2012 v 17:43:06
IP:82.209.60.2
nějaký text

Další příspěvky


© 2021 ZŠ Generála Svobody, Havířov-Šumbark
Page: www.zssvobody.cz