Základní škola Generála Svobody
Generála Svobody 16
Havířov - Šumbark 736 01

telefon: 596 883 013

fax: 596 883 013
e-mail: skolni.sekretariat@zssvobody.c
z

  Výlet žáků IV.B Zpracovala E. Koželuhová

 

V pátek dne 31.5 jsme společně s celou třídou vyrazili na dlouho očekávaný výlet. Od školy jsme se vydali pěšky na vlakové nádraží v Havířově. Tam jsme nasedli do vlaku, který nás zavezl do Chotěbuzi. Po vysednutí jsme se pěšky během pár minut dopravili na cílové místo výletu, a to do Archeoparku. Lokalita je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Výlet nám průvodce obzvláštnil prohlídkou hradiska, zábavnou formou nám připomněl co už umíme a naučil nás něco nového. Využili jsme volného času a navštívili také Rybí dům opodál, kde jsme se v akváriích podívali na zajímavé druhy ryb. Strávili jsme čas také na louce s dětským hřištěm, kde byl prostor k relaxaci, svačině, hrám a zábavě. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo, nálada byla veselá a výlet se nám všem líbil.

 

Exkurze do ZOO Ostrava Zpracovala E. Koželuhová

Ve středu dne 12. 6. jsme s třídou IV.B vyrazili na exkurzi do ZOO Ostrava. K velké radosti nás doprovázelo krásné počasí a sluníčko. V zoologické zahradě byl pro žáky připraven výukový program na téma “Africká zvířata”, ve kterém se dozvěděli spoustu nových a zajímavých informací. ZOO jsme prošli skrz na skrz od opic, přes lvy až po klokany :)) Neopomenuli jsme společně navštívit a nakrmit kozy, viděli jsme komentované krmení hrocha, poštěstilo se nám být součástí umývání slona a další. Exkurze se dětem moc líbila a všichni jsme si ji velmi užili.

 

Školní výlet III.A Zpracovala P. Rudzká

Dne 24.5. jsme vyrazili na celodenní školní výlet směr Olomouc. V Ostravě se k nám připojila delegátka z firmy CA Futura, která nás provázela celým výletem. Užili jsme si jízdu v Pendolinu, v Olomouci jsme chodili, jezdili tramvají a autobusem. Naše první kroky vedly do Arcidiecézního muzea a do Katedrály sv. Václava. Po té jsme zamířili k radnici, kde jsme chtěli vidět Olomoucký orloj, nicméně se teď rekonstruuje, tak jsme před ním aspoň posvačili a svlažili jsme se u místní fontánky. Po vydatné svačině jsme vyjeli za dobrodružstvím olomoucké zoo. Zde nás čekala delegátka, která nám hodinku vyprávěla různé zajímavosti a informace o místních zvířatech zoologické zahrady. Nakrmili jsme místní kozy a kůzlátka, prošli jsme výběhem klokanů. Moc jsme si výlet užili. Vřele Olomouc doporučujeme.

Jak jsme pekli dort 7. třídy Zpracovala Z. Faltýnková
Stejně jako loni i letos žáci žáci 7. tříd zakončili předmět pracovní činnosti-vaření dortem. Letos převládal krtkův dort.Byly zde i různě nazdobené korpusy. Ale rozhodně zvítězil korpus pomazaný rozmačkaným banánem a posypaný gumovými medvídky zapečený v troubě. Přeji žákům, aby i nadále své talenty využívali v kuchyni svých maminek.
  

Návštěva kozí farmy třídy I. A a I. B Zpracovala K. Rettová a P. Stančíková

Dne 31.5. jsme s třídou I.A a I.B společně vyrazili na výlet s cílem navštívit Kozí farmu. K naší velké radosti se k nám nakonec připojilo i sluníčko.Na Kozí farmě nás přivítala majitelka i domácí atmosféra farmy. Děti se postupně seznámily s místními zvířátky. S kozlem Dalím, kozou Eliškou, krávou Žolinkou, koněm Dájanem, slepicemi i včelkami.  Ale i s prací, která je spojená s péčí o ně. Zjistily, co vše se vyrábí z kravského i kozího mléka, k čemu jsou nám nápomocné včelky, slepice.Velkou radost dětem udělala hra „Hledání pokladů“, u které se proběhly a zúročily získané vědomosti. Chutnou a pohodovou tečkou byla svačina v podobě grilovaného párku s chlebem.Výlet se dětem líbil a všichni jsme si jej velmi užili.

Dopravní hřiště – vypracovala E. Kalábová
V pátek 31. května. 2019 se žáci III. B příjemnou procházkou vydali na Dopravní hřiště. Po příchodu byli žáci poučeni jak se správně na silnici chovat, zopakovali si dopravní značky a správnou výbavu na kolo. Potom bylo každému žáku přiděleno kolo nebo koloběžka a mohli vyjet. Hřiště vypadá opravdu jako jedna obrovská křižovatka, ze které vedou různé cesty, odbočky a chodníky. Žáci museli dodržovat pravidla silničního provozu, naučili se spoustu nových věcí a příští rok se určitě všichni pokusí získat průkaz cyklisty. Slunečný den se vydařil, děti byly nadšené a rády se ve čtvrté třídě na Dopravní hřiště vrátí.


Dětský den III. B. – vypracovala K. Křižáková
Ve čtvrtek 30. května. 2019 se děti prvního stupně sešly na školním hřišti, aby si mohly společně zasoutěžit a porovnat své síly. Slavili jsme přece Den dětí. Na jednotlivých stanovištích žáky provázeli spolužáci z vyšších ročníků. Žáci na stanovištích plnili  různé úkoly. Skákali v pytlích, hledali klíče ve vodě, jezdili s naloženým trakařem, nebo namotávali dlouhé lanko na dřevo. To vše se neslo v duchu různých pohádek a nelehké úkoly se dařilo plnit na výbornou. I přes nepřízeň počasí se tento den, který patřil jen a jen dětem, vydařil a všichni dostali sladkou odměnu.

 

Školní výlet III. B -  vypracovaly K. Křižáková a E. Kalábová

V brzkých ranních hodinách jsme se s celou třídou vydali pěšky na vlakové nádraží. Tam už čekal vlak, který nás odvezl do Českého Těšína, kde jsme přestoupili na motoráček a hurá do Hnojníku! Po dvacetiminutové jízdě a půlhodinové procházce jsme dorazili na Ranč Moncheri. Už z dálky jsme viděli nádherné koníčky, kteří vesele poskakovali po louce. Byl mezi nimi krásný, malý poníček se srdíčky na bocích. Majitelé ranče nás srdečně přivítali a po krátkém odpočinku jsme si všichni zajezdili na konících. Poté následovala prohlídka stáje, kde jsme mohli koníčkům dát odměnu za to, že nás bezpečně povozili. Všichni jsme se pak vrhli na trampolíny, houpačky, prolézačky, rozehráli jsme spoustu her na velkém hřišti, kde jsme měli možnost se pořádně vydovádět.  Ale to už nastal čas obědu, rozdělal se oheň a s  radostí jsme si opekli párky. Byli moc dobré. Bohužel nastal čas loučení. Opět jsme se vydali na jízdu vlakem do Havířova. Cestou jsme si ještě popovídali o nádherně stráveném slunečném dni.  Počasí nám přálo a výlet se všem moc líbil. 

Basketbal III.B - vypracovala E. Kalábová

V pátek 3. května 2019 se kluci a holky z  III. B odebrali do tělocvičny, aby se společně podívali na ukázku basketbalu. Zkušení hráči – dva kluci a dvě holky pod vedením svého trenéra jim předváděli, jak se takový basketbalový zápas hraje, co všechno obnáší trénink, jak často se hrají zápasy a jakou musí mít hráči kondici.  Poté si všichni společně zahráli basketbal. Někteří z nich se natolik nadchli, že si podali přihlášku a budou docházet na hodiny basketbalu. Ukázková hodina se všem moc líbila.

„Zdravá pětka“ V. C Zpracoval: M. Šulec 

V úterý  14. května 2019 absolvovala naše třída V. C vzdělávací program "Zdravá pětka". Vzdělávací program proběhl ve třídě a byl financován Nadačním fondem Albert. Pod vedením lektorky se žáci seznámili s 5 základními zásadami zdravého stravování – správným složením jídelníčku pomocí výživového talíře, pitným režimem, základy správného nákupu, důležitostí výživy pro lidské tělo a přípravou zdravé svačinky. Na každé téma byl připraven soutěžní úkol, který plnili žáci rozdělení do skupinek a pro svůj tým sbírali „pětky“. Pod vedením lektorky si žáci zahráli i deskovou hru Obchod Zdravé 5, kde v 5 klíčových odděleních soutěží – odpovídali na kvízové otázky a plnili praktické zábavné úkoly. Za správné odpovědi získávali dílky puzzle, ze kterých si na závěr složili obrázek odhalující tajemství správné výživy.

 

Plavání žáků III. B  Zpracovala Křižáková, Kalábová

Od letošního února navštěvují žáci třetího ročníku plavecký bazén v Havířově - Šumbarku. A protože už nejsou žádní nováčci a plavat se učili již loni, jde jim to jedna radost. Žáci jsou rozděleni do tří plaveckých družstev. Hodina vždy začíná plaváním různých plaveckých stylů, např, kraulem, žabkou, nebo splýváním. Zvládnou hned několik délek bazénu za sebou. Za odměnu mají na konci hodiny volné plavání, kde se můžou ještě dostatečně vyřádit. Jde jim to skvěle! Ale to už na ně čeká autobus, kterým se vrací do školy a už se těší na další hodinu.
 
Nová výuková chodba.   Zpracovala K. Křižáková
Nový kabát dostala chodba na 1. stupni. Paní učitelky Křižáková, Novotná a p. asistentka Kalábová připravily žákům na chodbě výuku českého jazyka hravou formou. Žáci se zde mohou během přestávek nejen protáhnout, ale také procvičit psaní i,í/y,ý. Naleznou zde měkké souhlásky, tvrdé souhlásky a především vyjmenovaná slova po obojetných souhláskách.
 

Návštěva knihovny žáků 3.B  Zpracovala Eva Kalábová

 

V jednom  studeném, ale přesto  slunečném dni se žáci 3.B.  vydali do knihovny. Čekalo tam na ně povídání o pověstech a bájích. Paní knihovnice jim předčítala z knih, ve kterých se psalo o tom, jak to kdysi dávno chodívalo nejen v Česku, ale i u nás na Moravě Jak kdysi dávno starý sedlák objevil uhlí, o pověstech staré Prahy, kněžně Libuši, Václavu IV.   A to ještě nebylo vše - děti se seznámily s knihami, ve kterých si mohou přečíst pověsti o řeckém bohovi Diovi, Zeusovi, bohyni Pandoře, její skříňce  a  spoustě dalších. Návštěva knihovny se žákům líbila a už se těší na návštěvu  příští.

 

Vánoční minijarmark žáků IV. B  Zpracovala E. Koželuhová  

V období předvánočních svátků v naší škole proběhl Vánoční minijarmark pro rodiče, prarodiče, příbuzné a přátele naší školy. Žáci třídy IV. B se ho zúčastnili jako jedni z prodejců. Jarmarku předcházely týdny práce na výrobcích s vánoční tematikou. Ze zajímavých materiálů jsme společně vyrobili spoustu krásných výrobků, ze kterých jsme měli radost. Práce nás bavila a zpříjemnila nám výuku v předvánočním období. Žáci si zaslouží obrovskou pochvalu za jejich práci během výroby, ale také za aktivitu během samotného jarmarku. Poděkování patří taktéž rodičům za jimi poskytnuté výrobky a účast. 

Exkurze do Slezské tvorby v Opavě Zpracovala Mgr. Pavla Rudzká a žáci III.A 

Jelikož se naše třída velmi aktivně v loňském školním roce zapojila do sběru papíru, mohli jsme na konci listopadu tohoto školního roku uskutečnit výlet do výrobny českých baněk v Opavě.Naše dobrodružství se započalo na vlakovém nádraží v Havířově ve směru Opava. Tady nás pak čekal 15minutový přesun do Slezské tvorby, kde již na nás čekaly zaměstnankyně daného podniku. Naše první kroky vedly přímo do prostor výroby baněk. Mohli jsme nahlédnout pod ruce každé ženy, která se podílí na tvorbě každé vánoční ozdoby.Tzv. „foukařky“ nafoukají 800-900 baněk denně. Některé baňky zůstávají kulaté, jiné se ještě vkládají do forem. Ženy zde pracují po celý den s ohněm.Posléze baňky putují k další pracovnici, která je obarvuje kapkou stříbra. Ty se namočí do velmi horké destilované vody a tak se z čiré skleněné baňky stane plná stříbrná koule. Tato žena za svou jednodenní práci takto obarví okolo 3tisíc baněk.V dalším patře se připravené kreslířky soustředí na barvení, dokreslování a zdobení. Baňky tvoří dle návrhu, zadání či přání zákazníků.Ze Slezské tvorby se naše baňky posílají do celého světa, ať už je to Amerika, Evropa či naše země..Po skončení exkurze pracoviště byly děti odvedeny do dílen, kde si mohly vyzkoušet rukodělnou práci a nazdobit si tak každý svou baňku. Žáci také nezapomněli na své kamarády, kteří s námi nemohli jet a přivezli jim také malé překvapení.Věřím, že se dětem výlet líbil a užili si ho a naladili se tak na předvánoční atmosféru.

Den laskavosti třídy III.A Zpracovala P. Rudzká
Den laskavosti spadá na 13. den v listopadu. My jsme si ho trochu posunuli a uskutečnili jsme ho 17. prosince.Toto pondělní ráno jsme se vydali do speciální školy v Havířově-Šumbarku.Připravili jsme si pásmo pěti známých vánočních koled, Adélka dětem zahrála na flétničku píseň Rolničky, rolničky za pěveckého doprovodu nejen žáků III. A třídy a na závěr jsme dětem předali dárky, které pro ně vyrobili. Celý měsíc jsme pilně a s nadšením tvořili rytmické nástroje – různá chrastítka, bubínky, harmoniku z lékařských špachtlí a jiné perkusové nástroje. Také jsme si povídali o dětech s postižením, shlédli pár dokumentů o dětem s Poruchou Autistického Spektra (PAS) a o tom, jak je či není lehké se o děti starat, pečovat a učit je.Na oplátku i naše děti získali spoustu dárečků, které děti zdejší školy vyrobily, a které si odnesli domů.Posléze nás čekalo menší nahlédnutí do speciálních tříd. Třída se rozdělila do 5 skupinek.  S jednotlivými učitelkami nebo paními asistentkami jsme kráčeli po chodbách zdejší školy směrem k vybraným třídám. Viděli jsme děti, jak se učí, jak mají uzpůsobeny třídy pro děti s poruchou autistického spektra, či pro děti se zdravotním – tělesným a mentálním postižením. Spatřili jsme mnoho relaxačních tříd a místnost, které se říká SNOEZELEN, kde jsme nasáli atmosféru ticha, klidu, tmy a relaxace. S žáky jsme se shodli, že i taková místnost by se na naší škole dětem mohla líbit.Musím všechny děti naší třídy pochválit, že byli velmi milí, ohleduplní a že se návštěva vyvedla v takto příjemném předvánočním shonu. Věřím, že to jejich srdíčko a smýšlení zasáhlo i do budoucna.Přeji Vám, milé děti, milí rodičové, příjemné prožití vánočních svátků v kruhu rodinném a těším se na další nový rok. S přáním Pavla Rudzká.

Uspávání broučků 2018 Za 1. stupeň zpracovala Mgr. Pavla Rudzká  

„Povím vám příběh z lesních luk. Bude to příběh pohádkový, o mravenečcích a o cvrčkovi…..“Takto začíná dlouhá rozsáhlá báseň o všech broučích a o tom, jak se chystají na zimní spánek.Letos stejně jako loni se uskutečnil celodenní projekt pro žáky 1.stupně. Žáci si během dopoledního vyučování povídali, četli a zpívali o broučcích, beruškách,mravencích a včelkách.Pro žáky 1. – 3. ročníku bylo připraveno 7 disciplín, kdy si „vyzkoušeli“ některé činnosti ze života hmyzu. Za každou disciplínu získali razítko. A když zvládli všechny „zkoušky“, dostali jako upomínku na tento den záložku. Zde jim pomáhali žáci 4. a 5. ročníku. Starší žáci pak společně vytvořili Atlas brouků, které si dle svého pojmenovali a nakreslili.Děti si také vyrobili svého broučka – z kamenného oblázku, které pak uložíme ve školním atriu.V odpoledních hodinách, kdy se již zešeřilo, nás čekala již tradiční procházka s vyrobenými či zakoupenými lampionky. U školy jsme se rozloučili Mravenčí ukolébavkou s našimi broučky, beruškami, včelkami a mravenečky a uložili jsme je k zimnému spánku…“a spali a spali a spali“….

Přípravy a těšení se na Vánoce III.B: Zpracovala K. Křižáková

Jako každý rok i letos se nejvíce těšíme na Vánoce. Třídu si zdobíme každý prosinec, ale letos byla žákovskou samosprávou vyhlášena soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu. Moc jsme se snažili a i když bychom nevyhráli, je nám v takto nazdobené třídě moc hezky a každý den se o něco více do třídy těšíme. Máme tam nachystaný i adventní kalendář, ve kterém na každého ze třídy čeká malé překvapení a nějaký úkol. Letošní rok ukončíme zpíváním koled a třídní besídkou. Žáci III.B s paní učitelkou a paní asistentkou vám všem přejí krásné Vánoce a pohodový rok 2019.
 
Beseda III. B v městské knihovně. Zpracovala K. Křižáková
Dne 21. listopadu jsme byli na besedě v městské knihovně na Šumbarku. Paní knihovnice nám vyprávěla o spisovatelce Astrid Lindgrennové a hovořila o její práci. Ukázala nám spoustu knih, které tato spisovatelka napsala pro děti a z některých nám předčítala úryvky. Ukázky se nám natolik líbily, že jsme se rozhodli knihovnu navštěvovat a některé knihy nejen od Astrid Lindgrennové si zde zapůjčit a doma přečíst. Děkujeme.

  Návštěva 3. ročníků Divadla loutek v Ostravě. Zpracovala K. Křižáková
Dne 20. listopadu se třetí třídy vydaly do Ostravského divadla loutek. Shlédli jsme představení Mlsná Mína. Dětem se představení líbilo a odnášely si krásné zážitky.

Pečení perníčků IV.B Zpracovala Eva Koželuhová 

Žáci třídy IV.B se ve středu 5.12. pustili do pečení vánočních perníčků, pro ně netradičních. Perníčky byly z těsta plného zázvoru, inspiraci jsme si vzali od severských států. Nezapomněli jsme ani na naše psí kamarády a upekli jsme jim sušenky ve tvaru kostí. Práce nás bavila a zpříjemnila nám výuku v předvánočním období. 

Mikulášská nadílka V. C Zpracoval: M. Šulec 

Dne 6. prosince navštívili naši třídu V. C Mikuláš, čert a anděl. Moudrý a laskavý Mikuláš, umouněný a trochu strašidelný čert i krásný anděl se procházeli po chodbách naší školy a rozdávali mladším žákům nadílku. Děti je přivítaly s úsměvem. Úkolem čerta bylo dětem připomenout „hříchy“, kterých se v uplynulém roce dopustily a „vymámit“ z nich slib, že se polepší. Po zazpívání písničky obdržely děti bohatou nadílku. 

Světový den laskavosti 2. B Zpracovala D. Smékalová 

Úterý 13. listopadu si žáci třídy II. B opravdu užili - celý den se totiž věnovali pejskům.V matematice jim při matematické hře vyšlo, že RAJČE ŠTĚKÁ…Je to tak? Ne, pejsek štěká. A žáci dále vymýšleli, co všechno pejsek dělá.V českém jazyce si vysvětlili, co znamená rčení ,,Pes je nejlepší přítel člověka´´, zapsali si to do sešitu a nakreslili obrázek pejska. Některé děti přinesly fotku svého zvířecího miláčka a ostatním dětem o něm povyprávěly.V prvouce žáci popsali tělo pejska, dozvěděli se, jak se nazývá příbytek psa i jiných domácích mazlíčků a jaké věci potřebují k životu pes a kočka.Ve čtení si žáci povídali o pohádkách, kde je hlavním hrdinou pes. Nejvíce si oblíbili Káťu a Škubánka, Maxipsa Fíka a Štaflíka a Špagetku. A z knížek si vzpomněli na Povídání o pejskovi a kočičce a Dášeňku čili život štěněte. V závěru hodiny si na interaktivní tabuli také pustili jeden díl z Večerníčku o Kátě a Škubánkovi.Ve středu 14. listopadu pak v hodině výtvarné výchovy namalovali pejska s jeho příbytkem a miskou plnou psích dobrot. Také jsme se podívali na webové stránky havířovského útulku a prohlédli si psy a fenky, které čekají na nový domov u nějakých dobrých lidí.Nejvíce bych ale chtěla všem dětem moc poděkovat za velké množství psích granulí, piškotů, konzerv, pamlsků, dek a starých ručníků, které děti přinesly, aby je věnovaly Útulku pro opuštěné psy a drobná zvířata, který se nachází v Havířově – Prostřední Suché na ul. Stará. 

Beseda v knihovně IV.B Zpracovala E. Koželuhová  

Žáci IV.B se zúčastnili v místní knihovně besedy na téma “Humor v literatuře”. Paní knihovnice žákům představila a předčítala ukázky z knih s názvy jako: “Jak si vycvičit rodiče, Já fakt nejsem trapnej, Super hustý výmluvy, Vyčůránci” aj. Žáci se bavili a s radostí poslouchali. Spousta knih jim byla doporučena jako součást jejich čtenářského deníku.

 Beseda v městské knihovně Zpracovala L. Firlová

Žáci II.A navštívili místní knihovnu.Beseda měla název " S knížkou do pravěku".Děti nadšeně poslouchaly ukázky z knih věnovaných pravěku a samy vyprávěly o svých zážitcích s knihami.
Připomínám rodičům žáků 2. ročníků, že si děti mohou půjčovat knihy v místní knihovně zdarma.Čtenářský průkaz z akce "Pasování na čtenáře" je platný až do konce roku 2019.

Světový den laskavosti V. C Zpracoval: M. Šulec

Věděli jste, že 13. listopad je Světový den laskavosti? Což takhle někomu darovat úsměv nebo udělat dobrý skutek pro své okolí?

Měli jsme na výběr z těchto dobrých skutků:

Uklidit okolí své školy nebo jiného místa v našem okolí. Uspořádat sbírku starého oblečení a věnovat ho potřebným. Najít v okolí zvířecí útulek a nabídnout svoji pomoc. Udělat radost lidem z Domova pro seniory. Nebo vykonat laskavý skutek dle vlastního nápadu. 

Naše třída V. C se rozhodla, že podpoříme zvířecí útulek. Uspořádali jsme sbírku materiální pomoci pro útulek MAX v Havířově a v odpoledních hodinách jsme sbírku odvezli a předali zaměstnancům útulku.Naše žákyně Karolína Bošáková navíc oslovila domov pro seniory v Havířově a v odpoledních hodinách přišla v doprovodu svého otce předvést své gymnastické umění, tanec mažoretky a upekla také velice chutnou buchtu. 

  Uživatelské info   
Přihlášení do systému:

Už. jméno
Heslo
Trvalé Přihlášení ?
Registrace | Zapomenuté heslo

« Květen 2021 »
Po Út St Čt So Ne Týden
26 27 28 29 30 1 2 17
3 4 5 6 7 8 9 18
10 11 12 13 14 15 16 19
17 18 19 20 21 22 23 20
24 25 26 27 28 29 30 21
31 1 2 3 4 5 6 22


e-jídelníček

  Zvonění
Kdy zvoní
0. hodina    7:00  -  7:45 hod.
1. hodina    8:00  -  8:45 hod.
2. hodina    8:55  -  9:40 hod.
3. hodina 10:00  - 10:45 hod.
4. hodina 11:00  - 11:45 hod.
5. hodina 11:55  - 12:40 hod.
6. hodina 12:50  - 13:35 hod.
7. hodina 13:40  - 14:25 hod.
8. hodina 14:35  - 15:20 hod.
9. hodina 15:25  - 16:10 hod.

 


Počasí - Severní Morava:Diskutují pouze přihlášení!
Přidal: Mirek Šulec
Přidáno: 06.02.2015 v 17:15:26
IP:89.177.85.5
Děkuji za vyjádřenou pochvalu. Moc si toho vážím a těším se na další spolupráci. M. Šulec
Přidal: someone1
Přidáno: 01.02.2015 v 13:46:21
IP:91.233.249.51
Pan učitel Mgr.Šulec zaslouží obrovskou pochvalu. A zaslouží nejen pochvalu, ale i obrovský obdiv. Za svělou výuku AJ, za přístup k dětem, ale i nám rodičům, za řešení problémů, problémy totiž nezametá pod koberec, ale opravdu řeší. Snaží se vždy udělat maximum, vždy si udělá čas. Takových učitelů by si měla škola vážit.
Přidal: Daniela
Přidáno: 12.01.2015 v 18:09:16
IP:80.95.125.227
Moc děkuji P.učitelce Kupské za komunikaci která je opravdu perfektní a hlavně za pevné nervy s mým synem.....
Přidal: Starkova.O
Přidáno: 09.12.2014 v 20:09:30
IP:213.216.47.114
Chtěla bych poděkovat p.učitelce Valové za jeji laskavý přistup s mým synen Adamem Děkuji Stárková
Přidal: Larry
Přidáno: 29.05.2014 v 15:59:43
IP:78.102.216.161
ZŠ.gen.Svobody je nej škola a chci poděkovat paní učitelce MGR. Ryškové
Přidal: 700400 jpecold
Přidáno: 05.12.2012 v 17:43:06
IP:82.209.60.2
nějaký text

Další příspěvky


© 2021 ZŠ Generála Svobody, Havířov-Šumbark
Page: www.zssvobody.cz