Základní škola Generála Svobody
Generála Svobody 16
Havířov - Šumbark 736 01

telefon: 596 883 013

fax: 596 883 013
e-mail: skolni.sekretariat@zssvobody.c
z

  

Čteme s kamarády Zpracovala Š. Miklasová

Projektový den Čteme s kamarády se na naší škole uskutečnil 21. března 2019 a kromě čtení opravdu vznikla nová kamarádství. A to především díky programu, který si připravili žáci druhého stupně pro své mladší spolužáky na prvním stupni. Jednalo se o krátká divadelní představení, jež provázela tematicky celý projektový den. V prvním ročníku žáci zhlédli pohádku O slepičce a kohoutkovi, druháci O pejskovi a kočičce. Ve třetí třídě se všichni společně ocitli v Bullerbynu, zatímco čtvrťáci získávali srdce Zlatovlásky. Poněkud strašidelný námět se objevil v pátých třídách společně s kouzelnou hůlkou Harryho Pottera. Kromě dramatizace se během projektového dne žáci věnovali plnění úkolů v pracovních listech, čtení s porozuměním, ale také jazykovým hrám. Osmáci pak společně s p. uč. Fábrym besedovali o ilustrátorech dětských knih. Náročná příprava celého dne určitě stála za to a všichni si jej společně s oblíbenými hrdiny užili.

 

 Zápis do prvního ročníku 2019 Zpracovala L. Novotná

Ve dnech 8. 4. 2019 – 9. 4. 2019 se na naší škole konal zápis do prvních tříd. Budoucí prvňáčci přišli vesele naladěni a těšili se, až ukáží své dovednosti. V průběhu zápisu si prošli indiánskou stezkou, kde si mohli vyzkoušet lov bizona, výrobu indiánských ozdob, indiánské plazení, válečné malování, zdobení totemu apod. Za absolvování této stezky a zápisu byli odměněni upomínkovými předměty. Na závěr měli možnost fotografování v indiánské vesnici. Budoucí prvňáčci odcházeli s hezkým zážitkem a těšili se na brzký vstup do školy.

Legiovlak Vypracovala Eliška Jarmarová

V pátek 22. 3. 2019 jsme byli na exkurzi na vlakovém nádraží v Havířově. Měli jsme jedinečnou příležitost poznat těžký život těch, kteří se podíleli na vzniku našeho samostatného státu. Vyslechli jsme si odborný výklad o legiích, legionářích, o jejich životě na frontě, ale i jejich „transsibiřské anabázi“ a prošli jsme si jednotlivé vagony. Celou exkurzi jsme začali krátkým dokumentem v „kino vagonu“, kde legionáři sledovali filmy, následně jsme přešli do vagonu, kde legionáři spávali. Dalším byl velitelský vagon, kde se konaly konference. Pak poštovní, zdravotní, obrněný a nakonec vagon s plukovní prodejnou. A také nám ukázali, jaké stejnokroje legionáři v různých oblastech nosili. Náš průvodce na sobě měl repliku stejnokroje a říkal nám důležité informace o legionářích a odpovídal na naše dotazy. Součástí byla i možnost, zjistit si, jestli někdo z našich předků nesloužil u legií. Exkurze v Legiovlaku byla nejen poučná a působivá, ale i zábavná. Prohlubování znalostí nebo dozvídání se nových informací touto formou nás velmi bavila. 

Lyžování v Jeseníkách Zpracovala R. Rektoříková

Lyžařský výcvikový kurz pro žáky sedmých tříd, doplněný staršími spolužáky, je neodmyslitelnou součástí školního vzdělávacího programu školy. Jeho účastníci mají možnost zdokonalit své lyžařské dovednosti a prožít spoustu nezapomenutelných okamžiků se spolužáky. Letos jsme zvolili Ski Arénu Karlov, největší lyžařské středisko na Moravě. Nabízí 12 km upravených sjezdových tratí a součástí střediska jsou jak mírné sjezdovky pro začátečníky s jezdícími pásy, tak náročnější sjezdovky pro zdatnější lyžaře se sedačkovými lanovkami. V pondělí 18. února 2019 jsme pobyt zahájili ubytováním a obědem v Chatě a penzionu Mendelů v Karlově pod Pradědem. Odpoledne nás skibus, stejně jako následující dny, zavezl do lyžařského střediska. Po rozdělení do výkonnostních družstev mohla začít výuka lyžování. Začátečníci se učili oblouky v pluhu a jízdu šikmo svahem. Ti pokročilejší zlepšovali své dovednosti a nacvičovali carving. I přes náročný denní program zůstal čas na večerní hry, poslech hudby a společné aktivity, doplněný o přednášky o lyžařské výstroji, výzbroji a lyžařském desateru. Celou dobu nám svítilo sluníčko. Až  v den odjezdu, kdy byl připraven závod ve slalomu, nám počasí ukázalo, jak rychle se dokáže na horách měnit. V mlze a větru si všichni žáci zkusili projet vyznačenou trať v co nejkratším čase a zaslouží si uznání za předvedené výkony. Poděkování patří žákům, vedoucí kurzu Mgr. R. Rektoříkové, instruktorům Mgr. B. Drabinové, Mgr. M. Fábrymu, Mgr. J. Burešovi a noční vedoucí paní M. Adamcové. 

Ježíškova vnoučata Zpracovala P. Inemanová

Český rozhlas od roku 2017 organizuje projekt s názvem Ježíškova vnoučata, jehož smyslem je zpříjemnit období Vánoc starým lidem v domovech pro seniory a zdravotnických či pečovatelských zařízeních, kteří nemají nikoho, s kým by mohli strávit vánoční svátky a od něhož by obdrželi nějaký vánoční dárek. Lidé si na internetových stránkách projektu mohou vybrat konkrétního seniora a splnit mu jeho přání. Letos Český rozhlas navíc požádal širokou veřejnost o zasílání vánočních přání, která poputují společně s dárky k osamělým seniorům. Také naše škola se rozhodla podpořit tento krásný projekt, a tak žáci tříd VI. A, VII. A, IX. B a IX. A v hodinách výtvarné výchovy vytvořili vánoční přáníčka a v hodinách českého jazyka do nich vepsali jak básničky, tak osobní přání k Vánocům. Žáky myšlenka tohoto projektu velice zaujala, což se projevilo také na jejich výtvorech. Věříme, že přání vyrobená žáky naší školy udělají seniorům radost a vykouzlí jim úsměv na tváři. 

Den bez mobilního telefonu Zpracovala P. Inemanová

Dne 29. 11. 2018 proběhl na naší škole projektový den s názvem „Den bez mobilního telefonu“, jehož hlavním smyslem bylo ukázat žákům školy, že volný čas se dá trávit i jinak než s mobilním telefonem v ruce. V průběhu celého dopoledne se žáci seznámili s historií vývoje mobilních telefonů, pod vedením třídních učitelů se zamýšleli nad tím, kolik času jim mobilní telefon krade, hodnotili, zda umí mobilní telefon používat správně a sestavovali seznam pozitiv a negativ, která jsou s užíváním mobilů spjata. Ve dvojicích tvořili rozhovory pomocí zkratek běžně užívaných v mobilní či internetové komunikaci a následně jej stylizovali do spisovné češtiny. V tělocvičně školy si postupně všechny třídy vyzkoušely hry z mládí svých učitelů – skákání panáka a gumy, vybíjenou, vyvolávanou, cukr, káva, limonáda…., čáru aj. Poslední dvě hodiny byly věnovány skupinové práci, při níž žáci formou koláže ztvárňovali, jak mobilní telefon ovlivňuje život v současné době. Během celého dopoledne žáci neměli k dispozici své mobilní telefony, mnozí z nich si tento den uvědomili, že jej vlastně k životu tak nutně nepotřebují a že skuteční přátelé jsou důležitější než ti virtuální. 

Kulturní vystoupení žáků 5. ročníku Zpracoval M. Šulec 

Dne 19. 12. 2018 se konalo ve školní jídelně naší školy již tradiční vánoční vystoupení žáků 5. ročníku.Žáci tříd V. A s p. uč. Mgr. Lucií Vandriakovou, V. B s p. uč. Mgr. Lucií Novotnou a V. C s p. uč. Mgr. Miroslavem Šulcem si připravili vystoupení s hudebně pohybovými prvky, recitací, zpěvem a hrou na flétnu.Dne 20. 12. 2018 žáci předvedli svoje vystoupení také klientům v Senior Centru SeneCura v Havířově Šumbarku.Velmi vděčné publikum odměnilo naše žáky nadšeným potleskem.Videozáznam z vánočního vystoupení je možné zhlédnout zde: https://youtu.be/iPy7-P03UHM 

Exkurze doplanetária Zpracovala I. Kupská

V Listopadu se 9. ročníky opět zúčastnily exkurze do Planetária Jana Palisy v Ostravě. Žáci zhlédli velice zajímavý pořad „Ze Země do vesmíru“.Součástí pořadu byla živě moderovaná část, která pojednávala o tom, jak vypadá vesmír, Slunce jako jedna z hvězd Galaxie, blízké hvězdy, souhvězdí, poloha Slunce v Galaxii, let vesmírem, místní skupina Galaxií, galaktické kupy, struktura vesmíru.Žáci se naučili rozeznat nejznámější a nejjasnější hvězdy, planety a souhvězdí. Pozorovali Mléčnou dráhu, mlhoviny, galaxie, komety a jiná vesmírná tělesa.Poté měli žáci možnost prohlédnout si interaktivní výstavu a prostudovat si spoustu zajímavých astronomických informací. 

Sbírka pro psí útulek Zpracovala L. Vandriaková

Dne 13.11.2018 se uskutečnil na naší škole Den laskavosti.Třídy 1.A,2.B,4.A,5.A a5.B se rozhodly pomoci psímu útulku Max formou společné sbírky.Během týdne děti nosily granule,pamlsky,deky,hračky pro pejsky a kočičky,vs nimiž se seznámily na internetových stránkách.Ve třídách se tato tématika promítla také do výuky,např.ve čtení,slohu,prvouce,výtvarné výchově.V pondělí 19.11. pak celá akce vyvrcholila příjezdem zaměstnanců psího útulku,kteří si sbírku převzali. Ukázali našim dětem auto určené na odchyt zatoulaných zvířátek a vysvětlili,jak vlastně jejich práce probíhá.Na závěr pak zodpověděli  mnoho dotazů a poděkovali za sbírku.Všichni odcházeli s pěkným pocitem vykonaného dobrého skutku,který jistě nebyl poslední...

Evropský den bez aut na I. stupni a výtvarná soutěž Zpracovala D. Smékalová

Naše škola se v pátek 21. září 2018 připojila k Evropskému dni bez aut, a to dopravním dopolednem pro žáky 1. stupně. Žáci plnili pracovní listy s dopravní tématikou, hráli dopravní hry, na vycházce v okolí školy správně přecházeli přes vozovku, poznávali dopravní značky a pozorovali dopravní prostředky. Zkusili také správně vyplnit testy z pravidel BESIPu. Pro všechny třídy byla připravena výtvarná soutěž, kdy žáci 1. ročníku malovali Semafor a druhé třídy jakoukoli Dopravní značku. Žáci čtvrtých tříd výtvarně ztvárnili Dopravní prostředky, které nám můžou pomoci a 5. ročníky namalovali Dětské dopravní hřiště. výsledky soutěže

 

  Uživatelské info   
Přihlášení do systému:

Už. jméno
Heslo
Trvalé Přihlášení ?
Registrace | Zapomenuté heslo

« Květen 2021 »
Po Út St Čt So Ne Týden
26 27 28 29 30 1 2 17
3 4 5 6 7 8 9 18
10 11 12 13 14 15 16 19
17 18 19 20 21 22 23 20
24 25 26 27 28 29 30 21
31 1 2 3 4 5 6 22


e-jídelníček

  Zvonění
Kdy zvoní
0. hodina    7:00  -  7:45 hod.
1. hodina    8:00  -  8:45 hod.
2. hodina    8:55  -  9:40 hod.
3. hodina 10:00  - 10:45 hod.
4. hodina 11:00  - 11:45 hod.
5. hodina 11:55  - 12:40 hod.
6. hodina 12:50  - 13:35 hod.
7. hodina 13:40  - 14:25 hod.
8. hodina 14:35  - 15:20 hod.
9. hodina 15:25  - 16:10 hod.

 


Počasí - Severní Morava:Diskutují pouze přihlášení!
Přidal: Mirek Šulec
Přidáno: 06.02.2015 v 17:15:26
IP:89.177.85.5
Děkuji za vyjádřenou pochvalu. Moc si toho vážím a těším se na další spolupráci. M. Šulec
Přidal: someone1
Přidáno: 01.02.2015 v 13:46:21
IP:91.233.249.51
Pan učitel Mgr.Šulec zaslouží obrovskou pochvalu. A zaslouží nejen pochvalu, ale i obrovský obdiv. Za svělou výuku AJ, za přístup k dětem, ale i nám rodičům, za řešení problémů, problémy totiž nezametá pod koberec, ale opravdu řeší. Snaží se vždy udělat maximum, vždy si udělá čas. Takových učitelů by si měla škola vážit.
Přidal: Daniela
Přidáno: 12.01.2015 v 18:09:16
IP:80.95.125.227
Moc děkuji P.učitelce Kupské za komunikaci která je opravdu perfektní a hlavně za pevné nervy s mým synem.....
Přidal: Starkova.O
Přidáno: 09.12.2014 v 20:09:30
IP:213.216.47.114
Chtěla bych poděkovat p.učitelce Valové za jeji laskavý přistup s mým synen Adamem Děkuji Stárková
Přidal: Larry
Přidáno: 29.05.2014 v 15:59:43
IP:78.102.216.161
ZŠ.gen.Svobody je nej škola a chci poděkovat paní učitelce MGR. Ryškové
Přidal: 700400 jpecold
Přidáno: 05.12.2012 v 17:43:06
IP:82.209.60.2
nějaký text

Další příspěvky


© 2021 ZŠ Generála Svobody, Havířov-Šumbark
Page: www.zssvobody.cz